MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: ekonomia i finanse. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy międzynarodowych rynków finansowych przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Międzynarodowe rynki finansowe krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych ze stosowaniem analityki inwestycyjnej, papierów wartościowych, w domach maklerskich, firmach doradczych, funduszy inwestycyjnych, bankowości, giełd finansowych. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Międzynarodowe rynki finansowe to przede wszystkim nauka oparta na analizowaniu raportów finansowych (bieżących i okresowych), przeprowadzaniu wycen papierów wartościowych i oceny atrakcyjności inwestycyjnej. Międzynarodowe rynki finansowe to najnowsza technologia, która wykorzystuje w firmach programy  które są używane w zawodach takich, jak: makler, analityk inwestycyjny, dealer. Stosowanie wiedzy z zakresu znajomości instrumentów finansowych, zastosowania wyceny ryzyka, znajomości zależności między czynnikami makroekonomicznymi, rynkami finansowymi a realną gospodarką potwierdza nabyte umiejętności.  

Bazujemy na kursach z sektora funduszy inwestycyjnych, rynków finansowych i kapitałowych, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w czołowych firmach, domach maklerskich, bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach doradczych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę z zakresu międzynarodowych rynków finansowych.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą z zakresu międzynarodowych rynków finansowych, musisz kierować się chęcią zrozumienia, jak działa współpraca w zespole, identyfikacja informacji ważnych i nieważnych, oraz najnowsze technologie, które są wykorzystywane na co dzień w firmach i korporacjach specjalizujących się w bankowości, funduszach inwestycyjnych, giełdach, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz podstawy analizy finansowej, instrumentów pochodnych na rynkach finansowych, finansów, funduszy inwestycyjnych, finansowej oceny projektów inwestycyjnych, zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  oraz  analizy i optymalizacji procesów z zakresu międzynarodowych rynków finansowych. Poznasz podstawy znajomości instrumentów finansowych, zastosowania wyceny ryzyka, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

 

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: bankowość, fundusze inwestycyjne,  biura maklerskie.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie analizy raportów finansowych, oceny atrakcyjności inwestycyjnej w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach aktywnych na rynkach finansowych (pozyskiwanie kapitału, inwestowanie, zabezpieczenie ryzyka) oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu finansów, bankowości, międzynarodowych rynków finansowych, prawa. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Międzynarodowe rynki finansowe jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: na rynkach finansowych, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.