Wyróżnienie i certyfikaty

UCZELNIA LIDERÓW

Certyfikatem Uczelnia Liderów odznaczane są najlepsze polskie uczelnie i ich jednostki, kształcące absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy. Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskują uczelnie i jednostki nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój, wprowadzające na rynek pracy kreatywnych LIDERÓW ZMIANY SPOŁECZNEJ. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.

Akademia Polonijna od wielu lat zdobywa to prestiżowe odznaczenie co potwierdza nasz wpływ na rozwój społeczeństwa

CERTYFIKAT-AKREDYTACJA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2021-2027

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Skip to content