• Adekwatność między proponowanym kształceniem i rozwojem rynku pracy dokonuje się przez silne powiązania z obszarem biznesu w regionie: horyzontalne kształcenie jest interdyscyplinarne zróżnicowane.
 • Pomoc w opracowaniu osobistego projektu zawodowego: przez indywidualne konsultacje, staże, wyjazdy zagraniczne i Akademickie Biuro Karier .
 • Zinformatyzowana Uczelnia służy interdyscyplinarnemu kształceniu i rozwojowi oraz kreatywnej pedagogice.
 • Indywidualny kontakt ze studentem dostępność wykładowców, pomoc pedagogiczna w studiowaniu
 • Uczelniany System Jakości Kształcenia gwarantuje wusoki poziom edukacji
 • Uczestniczenie w badaniach oraz szkoleniu praktycznym tworzy innowacyjny rozwój każdego studenta.
 • Mobilność studentów w ramach Erasmus+ oraz wysokie umiędzynarodowienie daje specyficzny charakter Uczelni.
 • Urozmaicone życie studenckie: sport, fitness, turystyka wzbogaca życie studenta
 • Usługi ułatwiające codzienne życie studenta (mieszkanie, wyżywienie, zdrowie…)
 • Pomoc socjalna,stypendia: naukowe, sportowe i inne
 • Wsłuchiwanie i dzielenie się wartościami chrześcijańskimi
 • Stowarzyszenie Absolwentów Akademii tworzy sieć kontaktów
Skip to content