0%

Uczelnia przyjazna Studentowi

Rekrutacja 2023/24 trwa!

 Akademia Polonijna w Częstochowie – Alma Mater Czestochoviensis sięga tradycją roku 1671, kiedy to Papież Klemens X na mocy bulli „Ex iniucto nobis” powołuje na Jasnej Górze STUDIUM GENERALE, gdzie uczono matematyki, filozofii i teologii studentów z całej Europy. Tu też nadawano stopnie naukowe doktora filozofii i teologii aż do czasu rozbiorów Polski.

Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie w 1992 roku została wpisana pod numerem 8. do Ewidencji Uczelni Niepublicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Od ponad 20 lat działa pod nazwą “Akademia Polonijna w Częstochowie”. Akademia Polonijna kontynuuje swoje dziedzictwo poprzez nauczanie, prowadzenie badań naukowych i poszukiwanie prawdy oraz jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i zaangażowania wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna Misja i Strategia Uczelni została opracowana na lata 2019-2024. Zgodnie z nią Uczelnia stanowi centrum nowoczesnego kształcenia oraz życia naukowego i intelektualnego regionu. Misję Uczelni stanowią działania odnoszące się do edukacji społecznej i rozwoju społeczeństwa w kontekście najnowszej wiedzy i kompetencji społecznych. Akademia Polonijna przystąpiła także do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Cele strategiczne AP w Częstochowie to:

-     skupianie wybitnych specjalistów posiadających wiedzę naukową i doświadczenie praktyczne,  którzy  nastawieni  są  na  praktyczne  i   przyjazne   kształcenie   studentów oraz na podejmowanie działań na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego;

-     doskonalenie i stała adaptacja oferty dydaktycznej do zmieniających się potrzeb edukacyjnych, w tym „upraktycznienie” kierunków studiów;

-     włączenie praktyków w proces kształcenia studentów oraz tworzenie sieci instytucji stwarzających studentom odbywanie praktyk i staży.

Instytutów

Kierunków I stopnia

Kierunków II stopnia

Centrów badawczych

Wirtualny spacer po naszej uczelni

Nie lubimy się chwalić, więc niech o nas przemówią opinie naszych Studentów

Bardzo nowoczesna uczelnia, Miła obsługa. Polecam!

Fabio Esposito

Zdecydowanie polecam wszystkim przyszłym studentom ! 🙂

Aneta Cygan

Super uczelnia, świetni wykładowcy, warto tam studiować.

Agnieszka Gacek

Wysoki poziom kształcenia. Przystępni, zaangażowani wykładowcy mocno ukierunkowani na motywację studentów. Mam poczucie, że zostałam dobrze przygotowana do wymagań współczesnego rynku pracy. Choć nauki było dużo to z sentymentem wspominam miniony na uczelni czas

M D

Ukończyłam studia pielęgniarskie na AP i mogę zdecydowanie polecić tą akademię dla osób chcących zdobyć zawód pielęgniarki. Nie ma tutaj zajęć, z których czegoś nie wyniosłam, akademia jest nastawiona na praktykę, czego brakowało mi w innych uczelniach. Polecam!

Karina Uss

Polecam z całego serca to miejsce. Wiele niezapomnianych chwil oraz wspomnień. Bardzo ciekawi ludzie i wyśmienity poziom zdobywania wiedzy. 🙂

Mar Kar

I am a student in bissness administration in this very particular university by its family environment where all the students and the staff collaborate and take their meals together at a large table with the rector and these collaborators who are of great sympathy and we also right to financial aid to give us a boost in our life in poland

Arthur Kamdem kamtchueng

Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, co do tej uczelni. Studiuje już piaty rok na pielęgniarstwie i jest wszystko super. Dużo nauki, dużo zajęć praktycznych, a przecież o to chodzi, żeby być dobrze przygotowanym do zawodu.

Klaudia Kasprzak

Uczelnia o jakiej sie marzy nie trzeba jechać do Anglii, Francji lub innych krajów by studiować. Co więcej każdy student studiująć ma pracę w CCIG. Gratuluję projektu STUDIA-PRACA. Studiując zarabiam miesięcznie 1800 zł. To uczelnia dlatych co mają ambicję.

Andrzej G

Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.

Skip to content