0%

Akademia Polonijna

Akademia Polonijna znajduje się w samym sercu miasta, tu otoczeniu dwóch parków, co stanowi unikalny kompleks z nowoczesną architekturą, gdzie studenci uczą się w sprzyjającym otoczeniu ..
Kampus Akademii Polonijnej przyciąga studentom krajowych i zagranicznych, zapewniania on niezbędne usługi: mieszkania, stołówki, służby medyczne, społeczne, centra sportowe, duszpasterstwo i wiele innych…

Studenci mają również okazję przynależeć do różnych organizacji studenckich, klubów, stowarzyszeń….