Opłaty

  Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.
Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na              studia,   a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

studia stacjonarne

10 rat po 300 PLN
2 raty po 1 500 PLN
1 rata 3 000 PLN

studia niestacjonarne

10 rat po 350 PLN
2 raty po 1 750 PLN
1 rata 3 500 PLN

studia online

10 rat po 450 PLN
2 raty po 2 250 PLN
1 rata 4 500 PLN
Skip to content