Ryszard Kaczorowski (*1919 – †2010), ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej – Patron Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Od momentu zmiany ustrojowej w Polsce i przekazania insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie uczestniczył w życiu Akademii Polonijnej. Przyjął tytuł honorowego PROTEKTORA AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE. Prezydent brał aktywny udział w życiu Akademii i często uczestniczył w uroczystościach akademickich, spotykał się z młodzieżą, kadrą naukowo-dydaktyczną, mieszkańcami miasta i regionu. Przemawiał w czasie inauguracji i świąt Akademii, wręczał dyplomy jej absolwentom, patronował licznym inicjatywom polonijnym podejmowanym w uczelni. Był współtwórcą idei powołania Uniwersytetu Polonijnego w Częstochowie. Kiedy decyzją Ministra Edukacji Narodowej powołana została Akademia Polonijna, ufundował jej sztandar. Zakon Ojców Paulinów na Jasnej Górze wyróżnił Ryszarda Kaczorowskiego, nadając mu tytuł “Konfratra Zakonu”. Z inicjatywy Akademii Polonijnej otrzymał 18 maja 2003 r. honorowe obywatelstwo Częstochowy. Aż 33 inne miasta wyróżniły Go swym honorowym obywatelstwem. Jego zasługi dla Ojczyzny uznało pięć uniwersytetów, nadając mu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Papież Jan Paweł II odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Piusa IX, zaś królowa brytyjska Elżbieta II – Orderem św. Michała i św. Jerzego.

Zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Senat Akademii na nadzwyczajnym posiedzeniu 12 kwietnia 2010 r. zdecydował o przyjęciu przez Akademię Polonijna za jej patrona Ryszarda Kaczorowskiego. Dzięki staraniom Akademii Polonijnej, przed gmachem głównym stanął pomnik Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Patrona Akademii Polonijnej, na którego cokole widnieją napisy: “Wielki Protektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, Konfrater Jasnogórski i Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy, a od 12 kwietnia 2010 r. Patron Akademii Polonijnej w Częstochowie” oraz “Ryszard Kaczorowski, wielki Patriota, Harcmistrz, Więzień łagrów sowieckich, Żołnierz spod Monte Cassino. Zginął w katastrofie pod Smoleńskiem”. Odsłonięcie pomnika i jego poświęcenie odbyło się 8 października 2011 r. z udziałem Pani Karoliny Kaczorowskiej, wdowy po Prezydencie.

Skip to content