Tytuł:

PI/I/100/90 Pielęgniarstwo Pomostowe

Poziom kształcenia

Profil praktyczny

 • poziom A – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych
 • poziom B – 1,5 roku/3 semestry – dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom C – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom D – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 3  letnich medycznych szkół zawodowych

Liczba godzin zajęć

wykładów / ćwiczeń:  

Zajęć praktycznych : 

Moduł

 • Zjazdy : 10 w ciągu semestru
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.

Pielęgniarstwo

Podobne popularne kierunki

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Studia stacjonarne

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu.
 • 1120 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
 • 450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualna Organizacja Studiów.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Studia niestacjonarne

 • 10 zjazdów w semestrze, w piątki i soboty
 • 1120 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
 • 450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualna Organizacja Studiów.
 • Studia wspomagane są platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1500zł przez 10 miesięcy)

Studia online

 • Korzystanie z platformy ON-LINE.
 • Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów.
 • Konsultacje z wykładowcami przez Skype.
 • Korzystanie z wykładów przez video-konferencje.
 • Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej.
 • Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej.
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni.
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1500zł przez 10 miesięcy)

Indywidualny tok kształcenia

 • Indywidualny tryb i termin zaliczania poszczególnych przedmiotów
 • Zaliczanie doświadczenia zawodowego na rzecz studiów
 • Możliwość zaliczania więcej niż jednego semestru jednocześnie
 • Szansa na ukończenie studiów w krótszym czasie
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Skip to content