PRAWO CYWILNO-GOSPODARCZE

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 300 punktów ECTS  – TAK; 10 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca magisterska – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki prawne. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy prawa cywilno-gospodarczego przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Prawo cywilno-gospodarcze jest kompetentnym prawnikiem przygotowanym do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki. Działa w zawodzie przez analityczne i strategiczne myślenie prawnicze. Kieruje nim chęć działania kreatywnego, jest w stanie korzystać z baz aktów prawnych i posiada umiejętność argumentacji prawniczej, negocjacji w sporach prawnych i rozwiązywania konfliktów.

Prawo cywilno-gospodarcze to przede wszystkim nauka oparta na umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk prawnych, ekonomii i finansów, zarządzania zespołem zadaniowym. Posługiwanie się podstawowymi koncepcjami prawnymi przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa cywilno-gospodarczego potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z sektora prawa gospodarczego, karnego, cywilnego, gospodarczo-finansowego, ekonomii i finansów, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w sądach, prokuraturze, notariacie, policji, adwokaturze, środowisku biznesowym, dzięki czemu łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodu prawniczego.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym prawnikiem, musisz poznać warsztat każdego zawodu prawniczego, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz unikalne przedmioty oraz specjalności zdobywając przy tym umiejętności praktycznego stosowania różnorodnego prawa. Zdobędziesz solidne przygotowanie do pracy w zawodzie prawniczym, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w zawodzie prawniczym jak również we współpracy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury, korporacje. Zajmują funkcje w lokalnych firmach, sądach, prokuraturach, biurach ochrony organów państwa, więziennictwie, administracji rządowej i samorządowej, policji.

TWÓJ PROGRAM  

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie prawa gospodarczego, ekonomii i finansów, prawa karnego, cywilnego, gospodarczo-finansowego oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, negocjacji w sporach prawnych, prawa w biznesie, prawa dowodowego, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Prawo cywilno-gospodarcze jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Analiza rzeczywistych problemów prawnych nauczy Cię stosować prawo w praktyce, ćwiczyć umiejętności argumentacji prawniczej, korzystać z baz aktów prawnych, itp.; nauczy zdolności do analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego i podejmowania decyzji oraz zdolności właściwej interpretacji przepisów prawnych.

Po jednolitych studiach magisterskich będziesz mógł przystąpić do współpracy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami, w strukturach przedsiębiorstw, w zarządzaniu zespołem zadaniowym lub przystąpić do egzaminu na aplikację prawniczą. Będziesz mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Skip to content