Profil praktyczny: 300 punktów ECTS  – TAK; 10 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca magisterska – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki prawne. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy prawa karnistycznego przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Prawo karnistyczne jest kompetentnym prawnikiem przygotowanym do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodzie przez analityczne i strategiczne myślenie prawnicze. Kieruje nim chęć działania kreatywnego, jest w stanie korzystać z baz aktów prawnych i posiada umiejętność argumentacji prawniczej, negocjacji w sporach prawnych i rozwiązywania konfliktów.

Prawo karnistyczne to przede wszystkim nauka oparta na umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk prawnych. Posługiwanie się podstawowymi koncepcjami kryminologicznymi przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa karnego potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z sektora prawa gospodarczego, karnego, cywilnego, gospodarczo-finansowego, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w sądach, prokuraturze, notariacie, policji, adwokaturze, dzięki czemu łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodu prawniczego.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym prawnikiem, musisz poznać warsztat każdego zawodu prawniczego, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz unikalne przedmioty oraz specjalności zdobywając przy tym umiejętności praktycznego stosowania różnorodnego prawa. Zdobędziesz solidne przygotowanie do pracy w zawodzie prawniczym, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w zawodzie prawniczym jak również w pracy o charakterze biznesowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury. Zajmują funkcje w sądach, prokuraturach, biurach ochrony organów państwa, więziennictwie, administracji rządowej i samorządowej, policji.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie prawa gospodarczego, karnego, cywilnego, gospodarczo-finansowego oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu prawa w biznesie, prawa dowodowego, cywilnego, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Prawo karnistyczne jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów prawnych oraz ich obszarów zastosowania: podczas egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną, komornika, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po jednolitych studiach magisterskich będziesz mógł przystąpić do szkoleń aplikantów sądowych i adwokackich oraz podjąć studia podyplomowe. Będziesz mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Skip to content