Studia: Magister praktyczny ,  120 ECTS

Biznes i prawo to kierunek studiów , który jest połączeniem praktycznej wiedzy  o funkcjonowaniu działalności biznesowej w połączeniu z kompetencjami menedżerskimi oraz elementami ekonomii .

Absolwent kierunku biznes i prawo to osoba  wyspecjalizowana w zakresie korzystania regulacji prawnych traktujących o obrocie gospodarczym jak i osoba koordynująca działanie przedsiębiorstwa. Absolwent potrafi też sprawnie komunikować się w języku angielskim w ujęciu biznesowym.

Absolwent kierunku biznes i prawo to osoba ,która z powodzeniem może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, może pracować przy obsłudze biznesu czy też jako asystent zarządu, działu personalnego ,a także w jednostkach administracji publicznej,

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu
 •  godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus +,
 • 450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • 3 – 6 miesięcy staże naukowy w ramach projektu do uczelni partnerskich: w Afryce, Azji, Australii, USA, Kanady, Ameryki Południowej
 • Indywidualny  Program  Kształcenia dla wybitnych studentów
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Zajęcia naukowo – innowacyjne w  Centrach Naukowo – Badawczych  Akademii oraz Śląski  klaster ECO-Energia
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy

Studia: Magister praktyczny ,  120 ECTS

Biznes i prawo to kierunek studiów , który jest połączeniem praktycznej wiedzy  o funkcjonowaniu działalności biznesowej w połączeniu z kompetencjami menedżerskimi oraz elementami ekonomii .

Absolwent kierunku biznes i prawo to osoba  wyspecjalizowana w zakresie korzystania regulacji prawnych traktujących o obrocie gospodarczym jak i osoba koordynująca działanie przedsiębiorstwa. Absolwent potrafi też sprawnie komunikować się w języku angielskim w ujęciu biznesowym.

Absolwent kierunku biznes i prawo to osoba ,która z powodzeniem może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, może pracować przy obsłudze biznesu czy też jako asystent zarządu, działu personalnego ,a także w jednostkach administracji publicznej,

NIESTACJONARNE:

 

Zjazdy : 10 w ciągu semestru

Zajęcia : piątek, sobota

450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesiączna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.

Indywidualny Program  Kształcenia ,

Indywidualna Organizacja Studiów

Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.

Student korzysta z tutora i opiekuna roku,

Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

Akademia Polonijna to przede wszystkim świetna kadra pedagogiczna z wieloletnimi sukcesami w kształceniu ,która stawia na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy i umiejętności, dostęp do praktyk u przedsiębiorców i innych specjalistów współpracujących z naszą uczelnią ,szerokie zaplecze edukacyjne ,dostęp do najnowszych platform  i programów edukacyjnych i specjalistycznych , szerokie zaplecze socjalne (możliwość uzyskania różnorodnych stypendiów min. sportowego, socjalnego, naukowego), atmosfera sprzyjająca procesowi edukacji. U nas warto studiować!

On-Line

( na podstawie posiadanych udokumentowanych:  części studiów , pracy, staży, certyfikatów istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów)

Korzystanie z platformy ON-LINE

Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów

Konsultacje z wykładowcami przez Skype,

Korzystanie z wykładów przez video-konferencje

Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej

Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej

Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.

Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni

450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.

Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.

Student korzysta z tutora,

Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

–  LCCI,

–  ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

 

Akademia Polonijna to przede wszystkim świetna kadra pedagogiczna z wieloletnimi sukcesami w kształceniu ,która stawia na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy i umiejętności, dostęp do praktyk u przedsiębiorców i innych specjalistów współpracujących z naszą uczelnią ,szerokie zaplecze edukacyjne ,dostęp do najnowszych platform  i programów edukacyjnych i specjalistycznych , szerokie zaplecze socjalne (możliwość uzyskania różnorodnych stypendiów min. sportowego, socjalnego, naukowego), atmosfera sprzyjająca procesowi edukacji. U nas warto studiować!

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłata rekrutacyjna dla absolwentów studiów I stopnia Akademii Polonijnej : 200 zł

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne

10 rat po             350 PLN

2 raty po             1 750 PLN

1 rata    3 500 PLN

studia niestacjonarne

10 rat po             400 PLN

2 raty po             2 000 PLN

1 rata    4000 PLN

studia online

10 rat po            500 PLN

2 raty po            2 500 PLN

1 rata    5000  PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

 

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

stypendia

 

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Dyplom ukończenie studiów I stopnia
 • Fotografie 4 szt 35mm na 45 mm
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4
Skip to content