Realizacja Projektu

PROJEKT  „Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie”
POWR.03.05.00-00-ZR62/18

Realizacja projektu: 1.07.2019 r. – 30.06.2023 r.

Miejsce realizacji: Akademia Polonijna w Częstochowie

Ul. Pułaskiego 4/6 ; 42-200 Częstochowa

 

 

 

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia wyższego oraz efektywność zarządzania uczelnią i zarządzania informacją w Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz zwiększenie szans studentów uczelni na rynku pracy.

W ramach projektu realizowane będą 3 moduły: kompetencje, staże, zarządzanie.
1. Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym – szkolenia i warsztaty.
2. Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym – współpraca z otoczeniem społeczno–gospodarczym.
3. Organizacja i realizacja staży.
4. Organizacja i realizacja działań wspierających proces zarządzania na Uczelni – szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej.
5. Organizacja i realizacja działań wspierających proces zarządzania na Uczelni – wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią

GRUPA DOCELOWA

Projekt adresowany jest do trzech grup docelowych, których synergiczne funkcjonowanie buduje i systematycznie rozwija środowisko akademickie Akademii Polonijnej. Projektem będą objęci zarówno studenci, jak również przedstawiciele kadry zarządzającej
i administracyjnej Uczelni.

  1. 110 studentów (72 K i 38 M) z 4 ostatnich semestrów Ekonomii w różnych trybach studiów
    ( I st., II st., jednolite, zaoczne i stacjonarne) – studenci rozwiną swoje kompetencje zawodowe, komunikacyjne i informatyczne. W tym 10 studentów (5 K i 5 M) rozpocznie wysokojakościowe,
    3-miesięczne staże studencie.

Forma wsparcia:
– certyfikowane szkolenia
– warsztaty
– wizyty studyjne
– zajęcia dodatkowe

  1. 28 przedstawicieli kadry administracyjnej i zarządzającej – objęci wsparciem poprzez:

– podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem
– zarządzania finansami
– praktyczne aspekty budowania dokumentacji aplikacyjnych „fundusze strukturalne”

  1. Uczelnia: Akademia Polonijna, która zaimplementuje zaawansowany system informatyczny
    do zarządzania jakością kształcenia, zarządzania uczelnią oraz zarządzania informacją.

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.