RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca magisterska-TAK;    Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK Certyfikaty językowe – TAK (j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); ; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki o zdrowiu. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy rachunkowości i doradztwa finansowego są doświadczonymi praktykami w zakresie funkcjonowania rachunkowości i doradztwa finansowego. Absolwent programu Rachunkowość i doradztwo finansowe krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych oraz analizą zjawisk gospodarczych i ekonomiczno-finansowych. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i pozyskania zupełnie nowych specjalistycznych kwalifikacji w obszarze rachunkowości i finansów oraz jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji na szczeblu przedsiębiorstw i państwa, a także na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej.

Rachunkowość i doradztwo finansowe to przede wszystkim nauka oparta na diagnostyce zjawisk i procesów występujących w obszarze rachunkowości i finansów. Rachunkowość i doradztwo finansowe to opracowywanie sprawozdań finansowych, biznes planów, wyceny majątku i oceny projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie planów i budżetów finansowych, a także zarządzanie aktywami i pasywami instytucji finansowych. Stosowanie wiedzy z zakresu analityki i finansów, analizy przepisów prawnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczenia zobowiązań podatkowych, posługiwania się statystykami oraz strategiami w rachunkowości potwierdza nabyte umiejętności.

Bazujemy na kursach z sektora finansów, bankowości, systemu finansowo-księgowego, ekonomii, zarządzania, prawa, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w instytucjach finansowych, bankowości, rachunkowości, audycie, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości (zasady rachunkowości finansowej), procesów gospodarczych, globalizacji i integracji na działalność podmiotów gospodarczych, segmenty rachunkowości (rachunkowość bankowa, rachunkowość podmiotów sektora publicznego oraz specyfika gospodarki finansowej).

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą rachunkowości i doradztwa finansowego, musisz nabyć umiejętności z zakresu analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, osób fizycznych i instytucji, oceny potrzeb różnych podmiotów w zakresie finansowania działalności gospodarczej, przygotowywać plany finansowe oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem podatkowo-finansowym, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz podstawy rachunkowości, finansów z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych oraz analizy zjawisk gospodarczych i ekonomiczno-finansowych. Poznasz procesy makroekonomiczne, finansowe i strategiczne, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: rachunkowość, rynki finansowe, ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, bankowość komercyjna, systemy podatkowe.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie rachunkowości, finansów i podatków oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu rachunkowości podatkowej, psychologii w biznesie, E-biznesu, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Rachunkowość i doradztwo finansowe jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów finansowych oraz ich obszarów zastosowania: działalność banku w ujęciu międzynarodowym, praca w charakterze księgowego, prowadzenie własnego biura rachunkowego, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.