Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: filozofia. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Program ten jest adresowany przede wszystkim dla studentów, którzy chcieliby rozwijać się przez podjęcie studiów na drugim kierunku. Pracownicy religioznawstwa przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Religioznawstwo krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach nauczyciela filozofii i etyki. Kieruje nim chęć działania kreatywnego poprzez poznanie systemów wierzeniowych w religiach Starożytnej Grecji i Rzymu, Azji ze szczególnym uwzględnieniem historii chrześcijaństwa. Jest w stanie wesprzeć inicjatywy przez kreatywne myślenie, skuteczną argumentację, odporność na manipulację, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Religioznawstwo to przede wszystkim nauka oparta na teorii religii, historii porównawczej religii, socjologii religii, filozofii. Stosowanie i poznanie systemów wierzeniowych hinduizmu, buddyzmu, judaizmu, islamu, chrześcijaństwa i współczesnych problemów wyznań potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z filozofii religii, religii i związków wyznaniowych, psychologii nowych ruchów religijnych, religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące na uczelniach, w wydawnictwach czasopism, w szkołach, instytucjach kultury, politycznych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę o religiach świata.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą religioznawstwa, musisz kierować się chęcią poszukiwania mądrości, a mądrość to znajomość tematu w dyskusjach publicznych, politycznych, publicystycznych i w kulturze, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój społeczeństwa. Poznasz antropologię, historię, kulturę z zakresu religioznawstwa zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  popularyzacji nauki o religii w przestrzeni publicznej. Poznasz podstawy fundamentów myśli i spostrzeżeń dotyczących religii, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: nauczanie w szkołach podstawowych, średnich, praca w wydawnictwach, instytucjach kultury, przedsiębiorstwa, środki masowego przekazu, prasa, polityka krajowa i samorządowa, organizacje pozarządowe. Zajmują funkcje jako nauczyciel filozofii, etyki, koordynator klubów dyskusyjnych w radio / telewizji, ekspert.

 

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie religioznawstwa na temat głównych religii i zajęcia odnoszące się do judaizmu, islamu oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu różnych wyznań i religii, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Religioznawstwo jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów filozoficznych oraz ich obszarów zastosowania: systemy religijne i duchowość, teologia chrześcijańska, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content