MOBILNOŚĆ

KRAJE

UCZELNIE

W wyjazdach na studia/praktykę mogą uczestniczyć: studenci po pierwszym roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenci studiów II stopnia.
W wyjazdach na praktyki (SMP) mogą uczestniczyć absolwenci zakwalifikowani na wyjazd na ostatnim roku studiów. Dodatkowym warunkiem wyjazdu absolwenta jest rozpoczęcie i zakończenie praktyki w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów.
Słuchacze studiów podyplomowych nie kwalifikują się do programu Erasmus+.

Osoba, która chce skorzystać z programu Erasmus + powinna skontaktować się z Biurem Współpracy Zagranicznej Akademia Polonijna ul.Pułaskiego 4/6 – 42-200, Częstochowa Tel.: +48 343 684 204 E-mail: pu@ap.edu.pl

UCZELNIE PARTNERSKIE KA103

BELGIUM

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Thomas-More.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Thomas More Mechelen-Antwerp University College” image_as_url=”on” url=”http://www.thomasmore.be/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||50px|”]

Thomas More Mechelen-Antwerp University College

 

[/et_pb_image_n10s]

BULGARIA

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/BULogo.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”University Prof. Dr. Asen Zlatarov” image_as_url=”on” url=”https://www.btu.bg/index.php/en/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||40px|”]

University Prof. Dr. Asen Zlatarov

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/VUM-LOGO.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Varna University of Management” image_as_url=”on” url=”https://vum.bg/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||40px|”]

Varna University of Management

 

[/et_pb_image_n10s]

CYPRUS

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”The Cyprus Institute of Marketing | The Cyprus Business School” image_as_url=”on” url=”https://cima.ac.cy/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||50px|”]

University of Pardubice

 

[/et_pb_image_n10s]

CZECH REPUBLIC

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/UPa_logo.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”University of Pardubice” image_as_url=”on” url=”https://www.upce.cz/en” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

University of Pardubice

 

[/et_pb_image_n10s]

FRANCE

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Intercultural-Management-and-Communication-School.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Intercultural Management and Communication School” image_as_url=”on” url=”http://www.isitinternational.com/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||80px|”]

Intercultural Management and Communication School

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo-Lille-1.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Université Catholique de Lille” image_as_url=”on” url=”http://www.univ-catholille.fr/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Université Catholique de Lille

 

[/et_pb_image_n10s]

GERMANY

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/TU_Logo_SW_90.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Technische Universität Dresden” image_as_url=”on” url=”https://tu-dresden.de/” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||50px|”]

Technische Universität Dresden

 

[/et_pb_image_n10s]

HUNGARY

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Panonia-University-Logo-1.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”University of Pannonia” image_as_url=”on” url=”http://englishweb.uni-pannon.hu/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

University of Pannonia

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/logoHU-BUTE.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Budapest University of Technology and Economics” image_as_url=”on” url=”https://www.bme.hu/?language=en” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”0px||50px|”]

University of Pannonia

 

[/et_pb_image_n10s]

ITALY

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Universita-degli-studi-di-Foggia.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Universita degli studi di Foggia” image_as_url=”on” url=”https://en.unifg.it/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Universita degli studi di Foggia

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Universita-degli-studi-di-Modena-e-Reggio-Emilia.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia” image_as_url=”on” url=”http://www.unimore.it/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||20px|”]

Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”http://en.ap.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2017/09/Libera-Università-degli-Studi-Maria-Ss.-Assunta-di-Roma.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma” image_as_url=”on” url=”http://www.lumsa.it/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||80px|”]

Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Universita-Cattolica-del-Sacro-Cuore.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Universita Cattolica del Sacro Cuore” image_as_url=”on” url=”http://www.ucsc.it/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Universita Cattolica del Sacro Cuore

 

[/et_pb_image_n10s]

LATVIA

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/55.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Rezekne Academy of Technologies” image_as_url=”on” url=”http://www.rta.lv/en/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||80px|”]

Rezekne Academy of Technologies

 

[/et_pb_image_n10s]

NETHERLANDS

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/a4-pms-eng-RU-logo.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Radboud Universiteit” image_as_url=”on” url=”http://www.ru.nl/english/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||80px|”]

Radboud Universiteit

 

[/et_pb_image_n10s]

PORTUGAL

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/ISCEM-Logo.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Institute of Business Communication” image_as_url=”on” url=”http://www.iscem.pt” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Institute of Business Communication

 

[/et_pb_image_n10s]

ROMANIA

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo-Oradea.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Universitatea din Oradea” image_as_url=”on” url=”https://www.uoradea.ro/The+University+of+Oradea” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Universitatea din Oradea

 

[/et_pb_image_n10s]

SLOVAKIA

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/truni.gif” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Trnavská univerzita v Trnave” image_as_url=”on” url=”http://www.truni.sk/en” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Trnavská univerzita v Trnave

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Technicka-univerzita-v-Kosiciach.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Technická univerzita v Košiciach” image_as_url=”on” url=”https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Technická univerzita v Košiciach

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo-Ruzomberok.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Catholic University in Ružomberok” image_as_url=”on” url=”http://www.ku.sk/en/index.php” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Catholic University in Ružomberok

 

[/et_pb_image_n10s]

SLOVENIA

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo-1.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Academia | Maribor” image_as_url=”on” url=”https://www.academia.eu” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||0px|”]

Universidad de Leon

 

[/et_pb_image_n10s]

SPAIN

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/leon_logo.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Universidad de Leon” image_as_url=”on” url=”http://www.unileon.es/universidad” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||0px|”]

Universidad de Leon

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo_UIC_Barcelona-1.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Universitat Internacional de Catalunya” image_as_url=”on” url=”http://www.uic.es/en” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||20px|”]

Universitat Internacional de Catalunya

 

[/et_pb_image_n10s]

TURKEY

[et_pb_image_n10s src=”http://en.ap.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2017/09/Akdeniz-Üniversitesi.gif” size=”medium” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Akdeniz Üniversitesi” image_as_url=”on” url=”http://en.akdeniz.edu.tr/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Akdeniz Üniversitesi

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”http://en.ap.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2017/09/Hacettepe-Üniversitesi.png” size=”medium” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Hacettepe Üniversitesi” image_as_url=”on” url=”https://www.hacettepe.edu.tr/english/” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Hacettepe Üniversitesi

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”http://en.ap.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2017/09/Erciyes-Üniversitesi-1.png” size=”medium” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Erciyes Üniversitesi” image_as_url=”on” url=”https://en.erciyes.edu.tr/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Erciyes Üniversitesi

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”http://en.ap.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2017/09/Kocaeli-Üniversitesi.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Kocaeli Üniversitesi” image_as_url=”on” url=”http://www.kocaeli.edu.tr/int/index.php” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Kocaeli Üniversitesi

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”http://en.ap.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2017/09/Yalova-Üniversitesi.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Yalova Üniversitesi” image_as_url=”on” url=”http://www.yalova.edu.tr/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||20px|”]

Yalova Üniversitesi

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”http://en.ap.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2017/09/Şırnak-Üniversitesi.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Şırnak Üniversitesi” image_as_url=”on” url=”http://www.sirnak.edu.tr/yeni/index_eng.php” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||20px|”]

Şırnak Üniversitesi

 

[/et_pb_image_n10s]

UCZELNIE PARTNERSKIE KA107

CAMEROON

[et_pb_image_n10s src=”http://en.ap.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2017/09/Logo-St-Jérôme.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Universite Catholique Saint Jerome de Douala” image_as_url=”on” url=”http://www.univ-catho-sjd.com/” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||50px|”]

Institut Universitaire Catholique Saint Jerome de Douala

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo_JPEG.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Jean Paul II International University” image_as_url=”on” url=”http://www.uijpbafang.org/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

Jean Paul II International University

 

[/et_pb_image_n10s]

GEORGIA

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/logo-ibsu.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”International Black Sea University” image_as_url=”on” url=”https://www.ibsu.edu.ge/en/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||30px|”]

International Black Sea University

 

[/et_pb_image_n10s]

MEXICO

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Universidad_de_Guadalajara_logo.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Universidad de Guadalajara” image_as_url=”on” url=”http://www.udg.mx/en” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||0px|”]

Universidad de Guadalajara

 

[/et_pb_image_n10s]

MOROCCO

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo-HEM-Business-School_20150117092249.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”HEM Business School” image_as_url=”on” url=”http://hem.ac.ma/en” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff”]

HEM Business School

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo-UIR-ang.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Université Internationale de Rabat” image_as_url=”on” url=”http://www.uir.ac.ma/en” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||50px|”]

Université Internationale de Rabat

 

[/et_pb_image_n10s]

UKRAINE

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/56.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Lviv State University of Life Safety” image_as_url=”on” url=”http://en.ldubgd.edu.ua/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.2.1″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||30px|”]

Lviv State University of Life Safety

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ternopil-National-Economic-University.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Ternopil National Economic University” image_as_url=”on” url=”http://www.tneu.edu.ua/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||30px|”]

Ternopil National Economic University

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/logo-onu-ua-black.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Odessa I. I. Mechnikov National University” image_as_url=”on” url=”http://onu.edu.ua/en/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||30px|”]

Odessa I. I. Mechnikov National University

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Drohobych-State-Pedagogical-University-of-Ivan-Franko.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Drohobych State Pedagogical University of Ivan Franko” image_as_url=”on” url=”http://ddpu.drohobych.net/eng/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.2.1″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||60px|”]

Drohobych State Pedagogical University of Ivan Franko

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Borys-Grinchenko-Kyiv-University.png” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Borys Grinchenko Kyiv University” image_as_url=”on” url=”http://partner.kubg.edu.ua/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||30px|”]

Borys Grinchenko Kyiv University

 

[/et_pb_image_n10s]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Uzhhorod-National-University.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Uzhhorod National University” image_as_url=”on” url=”http://www.uzhnu.edu.ua/en/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.0.96″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||30px|”]

Uzhhorod National University

 

[/et_pb_image_n10s]

INDIA

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Logo-2.jpg” size=”lshowcase-thumb” n10s_type=”toronto” caption_overlay=”Sampurna Montfort College” image_as_url=”on” url=”http://www.sampurnamontfort.in/” sticky=”on” align=”center” _builder_version=”3.2.1″ header_text_color=”#a40202″ text_font=”Comfortaa||||” text_text_color=”#a40202″ text_line_height=”1.5em” background_color=”#ffffff” custom_padding=”||0px|”]

Odessa I. I. Mechnikov National University

 

[/et_pb_image_n10s]

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.