Studia w języku angielskim (BSC)

Uzyskanie informacji

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię programu
i sprawdź zasady naboru i FAQ, wymagane dokumenty oraz kosztami studiów.

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Karier.

UW

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Podpisanie umowy

Osobiście lub drogą pocztową. Po podpisaniu umowy jesteś studentem. Zapoznaj się z prawami i obowiązkami studiów w zakładce dla studentów.

Postępowanie kwalifikacyjne

W toku postępowania kwalifikacyjnego Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. O decyzji zostaniesz powiadomiony przez Biuro Karier: dziekanat@ap.edu.pl.

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Interdyscyplinarnego (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

 

Skip to content