TURYSTYKA I HOTELARSTWO

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: ekonomia i finanse. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy turystyki i hotelarstwa przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Turystyka i hotelarstwo krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z biznesem i turystyką, turystyką i rekreacją, hotelarstwem i gastronomią. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Turystyka i hotelarstwo to przede wszystkim nauka oparta na zarządzaniu zasobami ludzkimi, prawie,  obsłudze ruchu turystycznego, technologiach informatycznych i zagadnieniami z zakresu stosunków międzykulturowych, turystyce międzynarodowej. Turystyka i hotelarstwo to najnowsza technologia, która wykorzystuje w firmach programy  które są używane w zawodach takich, jak: touroperatorzy, przewodnicy turystyczni. Stosowanie wiedzy z zakresu planowania, organizowania przedsiębiorstw w branży turystycznej, zarządzania w turystyce, rekreacji i gastronomii potwierdza nabyte umiejętności.  

Bazujemy na kursach z sektora turystyki, rekreacji, hotelarstwa, gastronomii, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy w turystyce, rekreacji, hotelarstwie i gastronomii. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w hotelach, biurach podróży, liniach lotniczych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę z zakresu obsługi ruchu turystycznego, turystyki międzynarodowej, analizy i marketingu usług turystycznych i hotelarskich.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą turystyki i hotelarstwa, musisz kierować się chęcią zrozumienia, jak działają branże zajmujące się turystyką, rekreacją, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa korzystającego z usług biur podróży, hoteli, restauracji, klubów fitness. Poznasz podstawy organizacyjne oraz przedsiębiorczość w turystyce i hotelarstwie, zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  oraz  analizy i optymalizacji procesów z zakresu szeroko pojętej branży turystycznej. Poznasz profesjonalną organizację w dostarczaniu usług turystycznych, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

 

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: hotele, biura podróży, linie lotnicze, restauracje, zakłady gastronomiczne, centra wystawienniczo-konferencyjne. 

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie umiejętności znakomitego animatora, menadżera ośrodka turystycznego, koordynatora rynku hotelarsko-gastronomicznego w Polsce i zagranicą oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu obsługi ruchu turystycznego, turystyki międzynarodowej, zarządzania, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Turystyka i hotelarstwo jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: turystyka, hotelarstwo, rekreacja, gastronomia, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content