W Akademii nauczanie polega na zdobyciu wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz uczestniczeniu w badaniach i usługach dla społeczeństwa. Instytuty i Szkoły dzielą się filozofią edukacyjną która łączy doskonałość z humanizmem, wydajność i solidarność interdyscyplinarność i synergię. W centrum kształcenia jest przygotowanie do przyszłej pracy, którą zdobywa się w zajęciach organizowanych wokół misji Uczelni, która określana jest poprzez uczestnictwo i zaangażowanie we współczesnym świecie:

Student jest w centrum realizacji projektów, stając się kreatorem swojego kształcenia
Kształcenie i ukierunkowanie studenta podczas studiów w jego sukcesie, w jego poszukiwaniu prawdy, w dokonywaniu wyborów, w przyszłości..
Inność i niepowtarzalność każdego studenta wzbogaca się podczas studiów, różnorodnością kulturową;
Wdrażanie innowacyjnych projektów jest motorem rozwoju studenta.
Zaangażowanie się podczas studiów w akcje społeczne, byciem obywatelem Unii Europejskiej, etyczne i odpowiedzialne działania sprawiają, że student staje się kreatorem , wrażliwym na zmiany dokonujące się wokół nas

Studia zapewniają nowoczesny i zrównoważony rozwój. Dzięki nowym interaktywnym technologiom k
omunikacji, metodom edukacyjnym i innowacyjnym sposobem uczenia stają się bardzo interesujące.

Skip to content