Zaproszenie do współpracy i Partnerstwa

 

Szanowni Państwo,

Akademia Polonijna w Częstochowie ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu pn.

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje, podmioty medyczne, szkoły wyższe medyczne i wszystkie instytucje chcące uczestniczyć w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa, oraz pomóc w tworzeniu centrum symulacji medycznej.

 

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

 

Celem konkursu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie lub/i rozwój monoprofilowych centrów symulacji medycznej na kierunkach pielęgniarstwo i/lub położnictwo.

 

Program rozwojowy jest narzędziem służącym poprawie jakości nauczania na kierunkach

medycznych, który służy realizacji projektów edukacyjnych o charakterze praktycznym.

Kluczowym elementem programu będzie utworzenie lub/i rozwój monoprofilowego centrum

symulacji medycznej.

 

Centrum symulacji medycznej jest obiektem wyposażonym w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta. Sale symulacyjne wyposażone są w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwala na uzyskanie przez studentów umiejętności praktycznych.

Symulacja medyczna to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni

dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Symulacja medyczna jest jedną z

metod nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur

inwazyjnych na etapie kształcenia przeddyplomowego.

Centrum symulacji medycznej, które powstanie w ramach projektu musi być monoprofilowe,

co oznacza, że ma służyć wyłącznie kształceniu praktycznemu pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, na które czekamy do dnia 2 czerwca 2017 r. pod adresem mailowym: a.lara@ap.edu.pl

Kontakt i informacje:

Adrianna Kosior-Lara – tel. 608 414 267

Zapraszamy do udziału w projekcje.

Skip to content