NASZ PROJEKT EM/14/01/18 Finanse , audyt i podatki

Studia: stopień magisterski ,  180 ECTS.

Studia na kierunku finanse, audyt i podatki umożliwiają poznanie zagadnienia podstawowego jakim są finanse państwa ze szczególnym naciskiem na kwestie audytu i podatków.

Finanse ,audyt i podatki to kierunek, który pozwala zwrócić uwagę na sferę podatków i systemu podatkowego i kwestii  związanych z tym zagadnieniem ,ale również  porusza kwestię mechanizmów używanych w finansach publicznych podzielonych na finanse państwowe ,finanse jednostek samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej . Ostatnią kwestią poruszaną na zajęciach jest kwestia audytu występującego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent kierunku finanse ,audyt i podatki jest w stanie analizować zjawiska występujące w sferze finansowej ,ale także gospodarczej i społecznej, a także potrafi dokonać analizy sytuacji  poszczególnych jednostek gospodarczych w zakresie ekonomiczno-finansowym.

Wiedza absolwenta kierunku finanse, audyt i podatki pozwala  posiąść umiejętności w dziedzinie analizy poszczególnych instrumentów finansowych oraz  pozwala na dokonanie rozpoznania i oceny sytuacji.

Umiejętności nabyte podczas studiów ułatwią otrzymanie pracy na stanowiskach związanych z obsługą działów finansowo – księgowych w przedsiębiorstwach, pracy w bankowości, jednostce finansów publicznych ,a także jednostkach świadczących swoje usługi w zakresie doradztwa podatkowego i audytu.

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu
 • 920 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus +,
 • 450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • 3 – 6 miesięcy staże naukowy w ramach projektu do uczelni partnerskich: w Afryce, Azji, Australii, USA, Kanady, Ameryki Południowej
 • Indywidualny  Program  Kształcenia dla wybitnych studentów
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Zajęcia naukowo – innowacyjne w  Centrach Naukowo – Badawczych  Akademii oraz Śląski  klaster ECO-Energia
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– LCCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 Po ukończeniu studiów na tej specjalności możesz ubiegać się o zatrudnienie m.in. w:

 • strukturach administracyjnych na szczeblu lokalnym, np. w gminach, powiatach ziemskich i grodzkich, oraz w strukturach administracyjnych na szczeblu wojewódzkim
 • przedsiębiorstwach komunalnych, w których będziesz odpowiedzialny za finansowe aspekty ich działalności, a także pozyskiwanie środków budżetowych
 • biurach rachunkowych i kancelariach prawnych, gdzie samodzielnie zajmować się będziesz rozliczaniem podatków.

 

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu .

Akademia Polonijna to przede wszystkim świetna kadra pedagogiczna z wieloletnimi sukcesami w kształceniu ,która stawia na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy i umiejętności, dostęp do praktyk u przedsiębiorców i innych specjalistów współpracujących z naszą uczelnią ,szerokie zaplecze edukacyjne ,dostęp do najnowszych platform  i programów edukacyjnych i specjalistycznych , szerokie zaplecze socjalne (możliwość uzyskania różnorodnych stypendiów min. sportowego, socjalnego, naukowego), atmosfera sprzyjająca procesowi edukacji. U nas warto studiować!

NASZ PROJEKT EM/14/01/18 Finanse , audyt i podatki

Studia na kierunku finanse, audyt i podatki umożliwiają poznanie zagadnienia podstawowego jakim są finanse państwa ze szczególnym naciskiem na kwestie audytu i podatków.

Finanse ,audyt i podatki to kierunek, który pozwala zwrócić uwagę na sferę podatków i systemu podatkowego i kwestii  związanych z tym zagadnieniem ,ale również  porusza kwestię mechanizmów używanych w finansach publicznych podzielonych na finanse państwowe ,finanse jednostek samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej . Ostatnią kwestią poruszaną na zajęciach jest kwestia audytu występującego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent kierunku finanse ,audyt i podatki jest w stanie analizować zjawiska występujące w sferze finansowej ,ale także gospodarczej i społecznej, a także potrafi dokonać analizy sytuacji  poszczególnych jednostek gospodarczych w zakresie ekonomiczno-finansowym.

Wiedza absolwenta kierunku finanse, audyt i podatki pozwala  posiąść umiejętności w dziedzinie analizy poszczególnych instrumentów finansowych oraz  pozwala na dokonanie rozpoznania i oceny sytuacji.

Umiejętności nabyte podczas studiów ułatwią otrzymanie pracy na stanowiskach związanych z obsługą działów finansowo – księgowych w przedsiębiorstwach, pracy w bankowości, jednostce finansów publicznych ,a także jednostkach świadczących swoje usługi w zakresie doradztwa podatkowego i audytu.

Studia: stopień magisterski ,  180 ECTS.

 

NIESTACJONARNE: 

 • Zjazdy : 10 w ciągu semestru
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesiączna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–  Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

Po ukończeniu studiów na tej specjalności możesz ubiegać się o zatrudnienie m.in. w:

 • strukturach administracyjnych na szczeblu lokalnym, np. w gminach, powiatach ziemskich i grodzkich, oraz w strukturach administracyjnych na szczeblu wojewódzkim
 • przedsiębiorstwach komunalnych, w których będziesz odpowiedzialny za finansowe aspekty ich działalności, a także pozyskiwanie środków budżetowych
 • biurach rachunkowych i kancelariach prawnych, gdzie samodzielnie zajmować się będziesz rozliczaniem podatków.

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu.

NASZ PROJEKT EM/14/01/18 Finanse , audyt i podatki

Studia: stopień magisterski ,  180 ECTS.

Studia na kierunku finanse, audyt i podatki umożliwiają poznanie zagadnienia podstawowego jakim są finanse państwa ze szczególnym naciskiem na kwestie audytu i podatków.

Finanse ,audyt i podatki to kierunek, który pozwala zwrócić uwagę na sferę podatków i systemu podatkowego i kwestii  związanych z tym zagadnieniem ,ale również  porusza kwestię mechanizmów używanych w finansach publicznych podzielonych na finanse państwowe ,finanse jednostek samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej . Ostatnią kwestią poruszaną na zajęciach jest kwestia audytu występującego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent kierunku finanse ,audyt i podatki jest w stanie analizować zjawiska występujące w sferze finansowej ,ale także gospodarczej i społecznej, a także potrafi dokonać analizy sytuacji  poszczególnych jednostek gospodarczych w zakresie ekonomiczno-finansowym.

Wiedza absolwenta kierunku finanse, audyt i podatki pozwala  posiąść umiejętności w dziedzinie analizy poszczególnych instrumentów finansowych oraz  pozwala na dokonanie rozpoznania i oceny sytuacji.

Umiejętności nabyte podczas studiów ułatwią otrzymanie pracy na stanowiskach związanych z obsługą działów finansowo – księgowych w przedsiębiorstwach, pracy w bankowości, jednostce finansów publicznych ,a także jednostkach świadczących swoje usługi w zakresie doradztwa podatkowego i audytu.

On-Line

 ( na podstawie posiadanych udokumentowanych:  części studiów , pracy, staży, certyfikatów istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów)

 • Korzystanie z platformy ON-LINE
 • Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów
 • Konsultacje z wykładowcami przez Skype,
 • Korzystanie z wykładów przez video-konferencje
 • Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

–  ICCI, 

 –  ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu .

Akademia Polonijna to przede wszystkim świetna kadra pedagogiczna z wieloletnimi sukcesami w kształceniu ,która stawia na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy i umiejętności, dostęp do praktyk u przedsiębiorców i innych specjalistów współpracujących z naszą uczelnią ,szerokie zaplecze edukacyjne ,dostęp do najnowszych platform  i programów edukacyjnych i specjalistycznych , szerokie zaplecze socjalne (możliwość uzyskania różnorodnych stypendiów min. sportowego, socjalnego, naukowego), atmosfera sprzyjająca procesowi edukacji. U nas warto studiować!

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłata rekrutacyjna dla absolwentów studiów I stopnia Akademii Polonijnej : 200 zł

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne

10 rat po             350 PLN

2 raty po             1 750 PLN

1 rata    3 500 PLN

studia niestacjonarne

10 rat po             400 PLN

2 raty po             2 000 PLN

1 rata    4000 PLN

studia online

10 rat po            500 PLN

2 raty po            2 500 PLN

1 rata    5000  PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

 

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

stypendia

 

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Dyplom ukończenie studiów I stopnia
 • Fotografie 4 szt 35mm na 45 mm
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.