Cele i zadania

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i koordynowanie naukowej działalności Członków w zakresie dziedzictwa kulturowego Polonii oraz upowszechnianie wiedzy o Polsce /§ 6 Statutu/

Zadania Stowarzyszenia /na podstawie § 7 Statutu/:

1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polonii oraz polonijnych instytucji na świecie, z uwzględnieniem wpływu środowisk polonijnych na rozwój kulturowy danego kraju;
3. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, konferencji, seminariów, odczytów, kursów itp.;
4. inicjowanie, organizowanie i koordynowanie badań naukowych, indywidualnych bądź zespołowych;
5. upowszechnianie wiedzy o Polsce przez odczyty, publikacje, wystawy itp.;
6. organizowanie Uniwersytetów Letnich dla Polonii oraz kursów dla młodzieży polonijnej z zakresu języka polskiego i kultury polskiej;
7. realizacja programów edukacyjnych, kulturowych oraz społecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;
8. uczestnictwo w sieciach tematycznych m. in. w sferze: etycznej, sportowej, europejskiej, nauk przyrodniczych oraz kształcenia na odległość;
9. rozwijanie wymiany wykładowców i pracowników naukowo – badawczych na wszystkich kierunkach kształcenia akademickiego w celu pozyskiwania wykładowców polonijnych oraz wykładowców z innych uniwersytetów partnerskich w różnych regionach świata;
10. organizacja płaszczyzny wielojęzykowej języków używanych we Wspólnocie Europejskiej;
11. nawiązywanie i rozwój kontaktów z ludźmi nauki, pracującymi nad polonijnym dziedzictwem kulturowym;
12. prowadzenie banku danych osób zasłużonych dla dziedzictwa kulturowego, legitymujących się polskim pochodzeniem, a zamieszkujących różne obszary świata;
13. naukowe i finansowe wspieranie Polonijnej Szkoły Dyplomacji;
14. rozwijanie formy wolontariatu dla studentów i wykładowców;
15. organizacja imprez dochodowych w celu pozyskiwania środków pieniężnych, przeznaczonych na realizację celów statutowych;
16. współpraca z ośrodkami władzy publicznej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi zachowywaniem i utrwalaniem dziedzictwa kulturowego Polski i Polonii;
17. gromadzenie wydawnictw polonijnych oraz innych zbiorów dokumentujących dziedzictwo kulturowe Polski i Polonii /filmy, nagrania itp.;
18. wydawanie czasopisma o charakterze organizacyjnym i metodologicznym, upowszechniającym wyniki badań w zakresie dziejów i przemian zbiorowości polonijnych oraz polonijnego dziedzictwa kulturowego.

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.