Anglistyka + nauczyciel

NASZ PROJEKT FL/16/02/16 Anglistyka + nauczyciel

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Specjalizacja nauczycielska – wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji.

Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie predyspozycjach zawodowych, zadbamy o systematyczny rozwój języka obcego, wskażemy kierunki rozwoju osobistego i pomożemy stać się prawdziwym nauczycielem – prawdziwym mistrzem.

W zakresie tej specjalizacji nasi doświadczeni dydaktycy akademiccy zabiorą Cię w fascynującą podróż po tajnikach zawodu nauczyciela języka obcego. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów i atrakcyjnej formie praktyk, które dla Ciebie zaplanowali, podróż ta będzie jednocześnie niezapomnianym doświadczeniem i najważniejszą lekcją na drodze do profesjonalnego nauczyciela.

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu
 • 1764 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus +,
 • 480 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • 3 – 6 miesięcy staże naukowy w ramach projektu do uczelni partnerskich: w Afryce, Azji, Australii, USA, Kanady, Ameryki Południowej
 • Indywidualny  Program  Kształcenia dla wybitnych studentów
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Zajęcia naukowo – innowacyjne w  Centrach Naukowo – Badawczych  Akademii oraz Śląski  klaster ECO-Energia
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

 Możliwości przyszłej pracy

 1. Szkoły podstawowe,
 2. Szkoły językowe,
 3. Przedszkola,
 4. Placówki szkoleniowe różnego typu,
 5. Możliwość prowadzenia nauczania indywidualnego,
 6. Media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe),
 7. Firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 8. Instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji,
 9. Firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej),
 10. Instytucje usług edukacyjnych,
 11. Redakcje czasopism naukowych i profesjonalnych,
 12. Gazety i czasopisma popularne i popularno-naukowe,
 13. Instytucje badawcze,
 14. Fundacje i organizacje non-profit,
 15. Agencje rządowe i pozarządowe,
 16. Jednostki samorządowe,
 17. Wydawnictwa,
 18. Linie lotnicze,
 19. Hotele,
 20. Instytucje kulturalne – muzea, galerie,
 21. Agencje turystyczne – biura podróży.

 

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

NASZ PROJEKT FL/16/02/16 Anglistyka + nauczyciel

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Specjalizacja nauczycielska – wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji.

Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie predyspozycjach zawodowych, zadbamy o systematyczny rozwój języka obcego, wskażemy kierunki rozwoju osobistego i pomożemy stać się prawdziwym nauczycielem – prawdziwym mistrzem.

W zakresie tej specjalizacji nasi doświadczeni dydaktycy akademiccy zabiorą Cię w fascynującą podróż po tajnikach zawodu nauczyciela języka obcego. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów i atrakcyjnej formie praktyk, które dla Ciebie zaplanowali, podróż ta będzie jednocześnie niezapomnianym doświadczeniem i najważniejszą lekcją na drodze do profesjonalnego nauczyciela.

NIESTACJONARNE: 

 • Zjazdy : 10 w ciągu roku
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 480 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesiączna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–  Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

Możliwości przyszłej pracy

 1. Szkoły podstawowe,
 2. Szkoły językowe,
 3. Przedszkola,
 4. Placówki szkoleniowe różnego typu,
 5. Możliwość prowadzenia nauczania indywidualnego,
 6. Media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe),
 7. Firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 8. Instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji,
 9. Firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej),
 10. Instytucje usług edukacyjnych,
 11. Redakcje czasopism naukowych i profesjonalnych,
 12. Gazety i czasopisma popularne i popularno-naukowe,
 13. Instytucje badawcze,
 14. Fundacje i organizacje non-profit,
 15. Agencje rządowe i pozarządowe,
 16. Jednostki samorządowe,
 17. Wydawnictwa,
 18. Linie lotnicze,
 19. Hotele,
 20. Instytucje kulturalne – muzea, galerie,
 21. Agencje turystyczne – biura podróży.

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

Możliwości przyszłej pracy

Absolwenci programu Administracja publiczna dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i obowiązkowym praktykom zawodowym, są przygotowani do pracy na średnich szczeblach zarządzania w organach administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych, w szczególności:

• urzędach gmin,

• starostwach powiatowych,

• urzędach pracy,

• Państwowej Inspekcji Pracy,

• urzędach skarbowych,

• organizacjach pozarządowych,

• przedsiębiorstwach państwowych.

NASZ PROJEKT FL/16/02/16 Anglistyka + nauczyciel

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

 • Specjalizacja nauczycielska – wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji.Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie predyspozycjach zawodowych, zadbamy o systematyczny rozwój języka obcego, wskażemy kierunki rozwoju osobistego i pomożemy stać się prawdziwym nauczycielem – prawdziwym mistrzem.W zakresie tej specjalizacji nasi doświadczeni dydaktycy akademiccy zabiorą Cię w fascynującą podróż po tajnikach zawodu nauczyciela języka obcego. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów i atrakcyjnej formie praktyk, które dla Ciebie zaplanowali, podróż ta będzie jednocześnie niezapomnianym doświadczeniem i najważniejszą lekcją na drodze do profesjonalnego nauczyciela.

  .

On-Line

 ( na podstawie posiadanych udokumentowanych:  części studiów , pracy, staży, certyfikatów istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów)

 • Korzystanie z platformy ON-LINE
 • Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów
 • Konsultacje z wykładowcami przez Skype,
 • Korzystanie z wykładów przez video-konferencje
 • Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni
 • 480 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

–  ICCI, 

 –  ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

 

Możliwości przyszłej pracy

 1. Szkoły podstawowe,
 2. Szkoły językowe,
 3. Przedszkola,
 4. Placówki szkoleniowe różnego typu,
 5. Możliwość prowadzenia nauczania indywidualnego,
 6. Media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe),
 7. Firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 8. Instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji,
 9. Firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej),
 10. Instytucje usług edukacyjnych,
 11. Redakcje czasopism naukowych i profesjonalnych,
 12. Gazety i czasopisma popularne i popularno-naukowe,
 13. Instytucje badawcze,
 14. Fundacje i organizacje non-profit,
 15. Agencje rządowe i pozarządowe,
 16. Jednostki samorządowe,
 17. Wydawnictwa,
 18. Linie lotnicze,
 19. Hotele,
 20. Instytucje kulturalne – muzea, galerie,
 21. Agencje turystyczne – biura podróży.

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
 • Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne
10 rat po 300 PLN
2 raty po 1 500 PLN
1 rata 2 850 PLN

 

studia niestacjonarne
10 rat po 350 PLN
2 raty po 1 750 PLN
1 rata 3 325 PLN

 

studia online
10 rat po 500 PLN
2 raty po 2 500 PLN
1 rata 4 750 PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.