NASZ PROJEKT AL/14/06/18 Zarządzanie kadrami w administracji

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji pozwolą posiąść wiedzę z zakresu zarządzania kadrami i składem osobowym w jednostkach administracyjnych.Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji są skierowane w dużej mierze do osób podejmujących zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej ,zwłaszcza do personelu zatrudnionego na stanowiskach kierowniczych .

Kierunek ten pozwoli na przyswojenie teoretycznej i praktycznej wiedzy odnośnie analizy, rozpoznania i rozstrzygania problemów towarzyszących koordynowaniu działań kadry w jednostkach administracyjnych oraz pozwoli na skuteczną interpretacje   przepisów prawa pracy  traktujących o tych zagadnieniach.Studia na powyższym kierunku pozwolą  absolwentowi  poznać metody i instrumenty ułatwiające koordynacje pracy jednostki administracyjnej oraz umożliwią zdobycie wiedzy pod kątem procesów i funkcji zarządzania kadrami oraz składem osobowym w administracji

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu
 • 1120 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus +,
 • 450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • 3 – 6 miesięcy staże naukowy w ramach projektu do uczelni partnerskich: w Afryce, Azji, Australii, USA, Kanady, Ameryki Południowej
 • Indywidualny  Program  Kształcenia dla wybitnych studentów
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Zajęcia naukowo – innowacyjne w  Centrach Naukowo – Badawczych  Akademii oraz Śląski  klaster ECO-Energia
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

 

Absolwenci programu Zarządzanie kadrami administracji dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i obowiązkowym praktykom zawodowym, są przygotowani do pracy w: komórkach personalnych administracji publicznej, komórkach personalnych przedsiębiorstw, urzędach pracy.Absolwent kierunku zarządzanie kadrami w administracji nabędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę odnośnie wykorzystania różnorodnych technik kierowania kadrami .

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.   

Akademia Polonijna to przede wszystkim świetna kadra pedagogiczna z wieloletnimi sukcesami w kształceniu ,która stawia na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy i umiejętności, dostęp do praktyk u przedsiębiorców i innych specjalistów współpracujących z naszą uczelnią ,szerokie zaplecze edukacyjne ,dostęp do najnowszych platform  i programów edukacyjnych i specjalistycznych , szerokie zaplecze socjalne (możliwość uzyskania różnorodnych stypendiów min. sportowego, socjalnego, naukowego), atmosfera sprzyjająca procesowi edukacji. U nas warto studiować!

   

NASZ PROJEKT AL/14/06/18 Zarządzanie kadrami w administracji

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji pozwolą posiąść wiedzę z zakresu zarządzania kadrami i składem osobowym w jednostkach administracyjnych.

Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji są skierowane w dużej mierze do osób podejmujących zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej ,zwłaszcza do personelu zatrudnionego na stanowiskach kierowniczych .

Kierunek ten pozwoli na przyswojenie teoretycznej i praktycznej wiedzy odnośnie analizy, rozpoznania i rozstrzygania problemów towarzyszących koordynowaniu działań kadry w jednostkach administracyjnych oraz pozwoli na skuteczną interpretacje   przepisów prawa pracy  traktujących o tych zagadnieniach.

Studia na powyższym kierunku pozwolą  absolwentowi  poznać metody i instrumenty ułatwiające koordynacje pracy jednostki administracyjnej oraz umożliwią zdobycie wiedzy pod kątem procesów i funkcji zarządzania kadrami oraz składem osobowym w administracji

NIESTACJONARNE: 

 • Zjazdy : 10 w ciągu semestru
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesiączna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–  Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

Absolwenci programu Zarządzanie kadrami administracji dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i obowiązkowym praktykom zawodowym, są przygotowani do pracy w: komórkach personalnych administracji publicznej, komórkach personalnych przedsiębiorstw, urzędach pracy.Absolwent kierunku zarządzanie kadrami w administracji nabędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę odnośnie wykorzystania różnorodnych technik kierowania kadrami .

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

Akademia Polonijna to przede wszystkim świetna kadra pedagogiczna z wieloletnimi sukcesami w kształceniu ,która stawia na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy i umiejętności, dostęp do praktyk u przedsiębiorców i innych specjalistów współpracujących z naszą uczelnią ,szerokie zaplecze edukacyjne ,dostęp do najnowszych platform  i programów edukacyjnych i specjalistycznych , szerokie zaplecze socjalne (możliwość uzyskania różnorodnych stypendiów min. sportowego, socjalnego, naukowego), atmosfera sprzyjająca procesowi edukacji. U nas warto studiować!

NASZ PROJEKT AL/14/06/18 Zarządzanie kadrami w administracji

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji pozwolą posiąść wiedzę z zakresu zarządzania kadrami i składem osobowym w jednostkach administracyjnych.Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji są skierowane w dużej mierze do osób podejmujących zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej ,zwłaszcza do personelu zatrudnionego na stanowiskach kierowniczych .

Kierunek ten pozwoli na przyswojenie teoretycznej i praktycznej wiedzy odnośnie analizy, rozpoznania i rozstrzygania problemów towarzyszących koordynowaniu działań kadry w jednostkach administracyjnych oraz pozwoli na skuteczną interpretacje   przepisów prawa pracy  traktujących o tych zagadnieniach.Studia na powyższym kierunku pozwolą  absolwentowi  poznać metody i instrumenty ułatwiające koordynacje pracy jednostki administracyjnej oraz umożliwią zdobycie wiedzy pod kątem procesów i funkcji zarządzania kadrami oraz składem osobowym w administracji

On-Line

 ( na podstawie posiadanych udokumentowanych:  części studiów , pracy, staży, certyfikatów istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów)

 • Korzystanie z platformy ON-LINE
 • Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów
 • Konsultacje z wykładowcami przez Skype,
 • Korzystanie z wykładów przez video-konferencje
 • Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

–  ICCI, 

 –  ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

 

Absolwenci programu Zarządzanie kadrami administracji dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i obowiązkowym praktykom zawodowym, są przygotowani do pracy w: komórkach personalnych administracji publicznej, komórkach personalnych przedsiębiorstw, urzędach pracy.Absolwent kierunku zarządzanie kadrami w administracji nabędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę odnośnie wykorzystania różnorodnych technik kierowania kadrami .

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

Akademia Polonijna to przede wszystkim świetna kadra pedagogiczna z wieloletnimi sukcesami w kształceniu ,która stawia na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy i umiejętności, dostęp do praktyk u przedsiębiorców i innych specjalistów współpracujących z naszą uczelnią ,szerokie zaplecze edukacyjne ,dostęp do najnowszych platform  i programów edukacyjnych i specjalistycznych , szerokie zaplecze socjalne (możliwość uzyskania różnorodnych stypendiów min. sportowego, socjalnego, naukowego), atmosfera sprzyjająca procesowi edukacji. U nas warto studiować!

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
 • Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne
10 rat po 300 PLN
2 raty po 1 500 PLN
1 rata 3 000 PLN

 

studia niestacjonarne
10 rat po 350 PLN
2 raty po 1 750 PLN
1 rata 3 500  PLN

 

studia online
10 rat po 450  PLN
2 raty po 2 250 PLN
1 rata 4 500 PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%).

stypendia

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo dojrzałości
 • 4 zdjęcia
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.