• CENTRUM BIOTECHNOLOGII (CB)

Centrum działa od 13.10.2003 r. Centrum prowadzi działalność naukową ukierunkowaną na poprawę jakości życia społeczeństwa oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw oparte na najnowszych technologiach.

Kierunki badań Centrum:

 • identyfikacja odmian zbóż za pomocą markerów DNA (mikrosatelity),
 • diagnostyka i opracowywanie zestawów diagnostycznych wspomagających hodowlę roślin,
 • izolacja genów warunkujących ważne gospodarczo cechy roślin przy wykorzystaniu narzędzi bioinformatycznych,
 • rozwijanie metod badania zmian epigenetycznych w reakcji na stres,
 • identyfikacja osobnicza ludzi i ustalanie podobieństwa genetycznego,
 • diagnostyka medyczna DNA,
 • badania w zakresie diagnostyki molekularnej (medycznej),
 • badania w zakresie kultur tkankowych.

Realizowane projekty badawcze:

 1. “Markery DNA dla identyfikacji genów odporności na patogeny grzybowe pszenicy”, 2002-2004, projekt zamawiany, wykonawca.
 2. “Zastosowanie modyfikacji metody AFLP do oceny zmienności DNA oraz ich związek z wybranymi cechami ilościowymi u pszenicy zwyczajnej”, 2002-2004; kierownik: dr hab. Krzysztof Kowalczyk, projekt własny.
 3. „Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatycznej męskiej sterylności (T.timopheevi) i analizy DNA”, 2004-2006, Dr hab. Maria Wędzony, projekt celowy.
 4. “Identyfikacja i introdukcja genów odporności na choroby wirusowe do polskich odmian jęczmienia”, 2004, Dr Mirosław Tyrka, projekt Ministerstwa Rolnictwa.
 5. Charakterystyka zmienności fenotypowej i genotypowej odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.), 2004-2007, Dr Piotr Dziadczyk; projekt własny.

Wybrane publikacje:

 1. Zebrowska I., Tyrka M. (2003). The use of RAPD markers for strawberry iden­tification and genetic diversity studies. Food Agric. & Environment. 1(1):115- -117.
 2. Dziadczyk R, , Tyrka M., Hortyński J. (2003). A. In vitro selection of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) clones tolerant to salt stress. Euphytica 132: 49-55.
 3. Tyrka , Mikulski W. (2003). Porównanie zmienności fenotypowej i genoty­powej odmian i linii pszenicy zwyczajnej. Zesz. Probl. Post Nauk Roln. (w dru­ku).
 4. Chełkowski , Tyrka M., Sobkiewicz A. (2003). Resistance genes in barley (Hordeum vulgare L.) and their identification using molecular markers. J. Appl. Genet. 44(3): 291-309.
 5. Tyrka , Hinostoza-Lekeu A-M., Lekeu J-P. (2004). Fingerprinting of com­mon wheat cultivars with Alw44I based AFLP method. Acta Physiologiae Plantarum. 26(3): 144.
 6. TYRKA M. (2004). Fingerprinting of common wheat cultivars with Alw44I based AFLP method. J. Appl. Genet. 45(4):405-410
 7. TYRKA M., BŁASZCZYK L., CHEŁKOWSKI J., LINDT V., KRAMER I., WEILEPP M.,. WIŚNIEWSKA H., ORDON F. Development of the single nucleotide polymorphism marker of wheat Lrl leaf rust resistance gene. Cell. Mol. Biol. Lett. 9: 879-889
 8. TYRKA M., CHEŁKOWSKI J. (2004). Molecular markers for identification of resistance genes in barley (Hordeum vulgare L.). (Eds.) Chełkowski J., Stępień Ł Microscopic Fungi – Host Resistance Genes, Genetics and Molecular Research, 59-76.
 9. TYRKA M., CHEŁKOWSKI J. (2004). Enhancing the resistance of triticale by using genes from wheat and rye. J. Appl. Genet.      45(3): 283-295

 

Centrum Biotechnologi Stosowanej posiada poniższe laboratoria:

 • LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJZakres prac laboratorium:
  • badania w zakresie chemii, biofizyki, pracy doświadczalnej,
  • stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
  • wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii,

  badania w zakresie diagnostyki medycznej.

 

 • LABORATORIUM GENETYKI POPULACJI
 • Zakres prac laboratorium:
  • prace badawcze, wdrożeniowe i usługowe firmom z branży hodowli roślin,

  izolacja genów warunkujących ważne gospodarczo cechy roślin przy wykorzystaniu narzędzi bioinformatycznych.

 

 • LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I BIOCHEMIIZakres prac laboratorium:badania naukowe z mikrobiologii i biochemii.

 

 

 

Skip to content