Tytuł:

PI/I/100/90 Pielęgniarstwo licencjat

Poziom kształcenia

Profil praktyczny

Moduł

Zajęcia na Akadami Polonijnej odbywają się w modułach

 

Moduł 1

Zjazdy dwa razy w miesiącu

Czwartek w godz.  900  -  2100

Piątek w godz.  800  -  2100

Sobota w godz.  800  -  2100

 

Moduł 2

Poniedziałek - Piątek w godz. 800  -  1200

 

Moduł 3

Poniedziałek - Piątek w godz. 1500  -  2000

 

Moduł 4

Raz w miesiącu

Poniedziałek -Sobota w godz. 800  -  2000

Pielęgniarstwo

Podobne popularne kierunki

Pielęgniarstwo to coś więcej, niż tylko zawód – to przede wszystkim powołanie!

Dlatego też, jest to zajęcie przeznaczone dla osób, które chcą nieść pomoc potrzebującym oraz wykazują swoją postawą ogromną empatię wobec innych. Aby jednak pełnić swoje obowiązki w profesjonalny sposób, wymagane jest nie tylko zaangażowanie, ale także odpowiednie przygotowanie i zdobyte doświadczenie. Aby to osiągnąć, należy odpowiednią uczelnię – taką, która pozwoli nie tylko zdobyć kwalifikacje, ale także wiedzę na temat pielęgniarstwa.

Gdzie wobec tego rozpocząć swoją drogę do wielkiej kariery? Oczywiście na Akademii Polonijnej w Częstochowie!

Dlaczego?

Ponieważ posiadamy wszystko to, co niezbędne do zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu tego działu nauki medycznej. Nasza uczelnia otrzymała bowiem aż 2,5 miliona złotych na stworzenie profesjonalnego kompleksu, który umożliwi przygotowanie adeptów pielęgniarstwa do wykonywania tego wyjątkowego i szlachetnego zawodu. Fundusze zostały wykorzystane do stworzenia tak zwanych sal wysokiej wierności, w których przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze posiadają dogodne warunki do zdobywania wiedzy i doświadczenia z zakresu profesjonalnej opieki nad chorymi. W naszym kompleksie poczujecie się, jak w prawdziwym szpitalu! Zmierzycie się bowiem z zadaniami, z którymi na co dzień mierzą się pielęgniarki i pielęgniarze. Wymiana opatrunków, pobór krwi, podłączanie kroplówek i zakładanie wenflonów… to tylko niektóre z zajęć, jakie nasi studenci opanują do perfekcji do zawodowej pracy.

Czemu jesteśmy tego pewni?

Ponieważ dopełnimy bowiem wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować Waszą pracę pielęgniarską na naszej uczelni. Co ważne, organizujemy praktyki w wykwalifikowanych instytucjach szpitalnych a także umożliwiamy wyjazdy zagraniczne do placówek partnerskich. Zapewniamy kwalifikacje z najwyższymi standardami i certyfikatami unijnymi!
Dlaczego jesteśmy uczelnią jeszcze bardziej godną polecenia?

Ponieważ zostaliśmy włączeni do wąskiego grona uczestników rewelacyjnego programu, który jest realizowany przez Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa Akademii Polonijnej z partnerami WSS im. NMP w Częstochowie oraz SP ZOZ „REPTY” GCR im. J.Z.
Projekt trwa od 1.10.2018r. do 31.07.2023r. i przeznaczony został do grupy aż stu kobiet i mężczyzn, w tym dla dziesięciu niepełnosprawnych.
Dzięki niemu uczelnia otrzyma ponad 4,5 miliona na rozwój i pomoc dla przyszłych adeptów pielęgniarstwa!
Aż 82 studentów uzyska stypendia już od drugiego roku!

Stypendia rozwoju absolwenta to aż tysiąc złotych przez okres dwudziestu czterech miesięcy i obejmuje między innymi program rozwoju w ramach kształcenia podyplomowego z leczenia ran, geriatrii, diabetologii, onkologii, terapii bólu przewlekłego, umiejętności interpersonalnych oraz wykonanie i interpretacja zapisu EKG, co więcej zdobycia również specjalizacji. Przy tym gwarantuje wizyty studyjne w krajowych podmiotach leczniczych oraz płatne praktyki zawodowe.

Jeżeli więc chcesz studiować pielęgniarstwo i zostać odpowiednio przygotowany do wykonywania swojej misji, studiuj na Akademii Polonijnej w Częstochowie!

 

Z nami osiągniesz życiowy sukces!

 

Absolwent uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Ogólne Założenia Projektu
STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH
I. Wprowadzamy następujące przedmioty do programu studiów:
(po jednym w semestrze)
1. Leczenie ran – rozszerzenie treści programowych o przygotowanie do leczenia ran oraz odleżyn, obejmujące zapoznanie z rodzajem ran, procesem gojenia oraz nowoczesnymi metodami ich leczenia. Przygotowanie do samodzielnych działań w zakresie profilaktyki odleżyn. Liczba godzin – 8godz.
2. Pielęgnowanie pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POCHP) – obejmujące przedstawienie przyczyn, istoty, objawów choroby oraz modelu opieki nad pacjentem w skład, którego wchodzi: leczenie zgodnie z zaleceniami, pielęgniarski nadzór nad wykonywaniem zaleceń i stała edukacja pacjenta i jego bliskich. Liczba godzin – 6godz.
3. Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą – rozszerzenie treści programowych o przygotowanie pacjenta do samoopieki obejmujące: umiejętność obsługi glukometru, wstrzykiwacza, podstawy insulinoterapii oraz kontrolę stóp u pacjentów. Liczba godzin – 8godz.
4. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – obejmujące ocenę stanu odżywienia pacjenta oraz podstawy opieki nad chorym żywionym dojelitowo i pozajelitowo. Diety mające zastosowanie w żywieniu. Liczba godzin – 6godz.
5. Leczenie bólu przewlekłego – obejmujące podstawy terapii bólu przewlekłego oraz specyfikę bólu przewlekłego u pacjentów w starszym wieku. Liczba godzin – 6godz.
6. Szkolenia z kompetencji tzw. „miękkich”

– KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (zwiększenie kompetencji komunikacyjnej, komunikacja werbalna, sztuka perswazji, komunikacja pozawerbalną, ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych.) 10 godz. 1 rok studiów

– KOMUNIKACJA Z PACJENTEM (komunikacja trudnych kwestii, umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań’ przełamywanie barier w komunikacji, psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację ) 10 godz. 2 rok studiów

– ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH Z PACJENTAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI (czym jest asertywność, czym różni się od agresji i manipulacji; techniki asertywnej odmowy; wyznaczanie granic w relacjach z pacjentem; konstruktywne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (feedback); asertywność w pracy i życiu osobistym) 10 godz. 3 rok studiów
– Praktyki dodatkowe
Ponadto projekt przewiduje finansowanie ponadprogramowych praktyk zawodowych oraz dofinansowanie wynagrodzenia opiekunów grup na oddziałach w Szpitalu PARKITKA w Częstochowie ( u naszego partnera).
1. Kardiologii – 40 godz.
2. Ortopedii – 40 godz.
3. Chorób Płuc. – 40 godz.

III. WIZYTY STUDYJNE
Każdy student w trakcie studiów odbędzie 2 wizyty studyjne ( po ok 8 godz.) w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im gen. J. Ziętka „REPTY” ( u naszego partnera)
1. Oddział rehabilitacji
2. Oddział kardiologii

IV. PROGRAM ROZWOJU ABSOLWENTA
Po ukończeniu kształcenia absolwenci będą otrzymywać stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 zł brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski). W aktualnej edycji konkursu będzie wspierany okres pracy pielęgniarek po zakończeniu kształcenia.
W ramach kształcenia podyplomowego studenci będą mieli:
1. Kurs kwalifikacyjny ( ok 240 godz.)- pierwszy rok kształcenia
2. Kurs specjalistyczny (ok 320 godz.) – drugi rok kształcenia
3. Szkolenie z tzw. miękkich kompetencji: Trening autoprezentacji – Trening ten ma ułatwiać znalezienie pracy, jak najlepsze przygotowanie CV i listów motywacyjnych, wypadnięcie jak najlepiej na rozmowach kwalifikacyjnych, ćwiczenie umiejętności ujawniania swoich najmocniejszych stron. Omawiane i przećwiczone zostaną także zasady savior-vivre’u i protokołu dyplomatycznego oraz zasady właściwego wyglądu zewnętrznego i ubioru w różnych sytuacjach.

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (MCSM)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni:

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna: jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów, jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW
2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)
3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)
4 Stypendium naukowe
5. Stypendium sportowe
6. Zapomoga
7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)
9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

✔ świadectwo dojrzałości

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4