Zaznacz stronę

STUDIA LICENCJACKIE

MEDYCZNE

Pielęgniarstwo licencjat
➜ Pielęgniarstwo pomostowe
➜ Biotechnologia żywności
➜ Biotechnologia medyczna

SPOŁECZNE

➜ Rachunkowość i finanse
➜ Podatki i finanse publiczne
➜ Międzynarodowe rynki finansowe
➜ Sektor prywatny
➜Sektor publiczny
Administracja publiczna
Administracja samorządowo-skarbowa
Zarządzanie kadrami w administracji

HUMANISTYCZNE

➜ Tłumacz j. angielskiego/niemieckiego
➜ Nauczyciel j. angielskiego/niemieckiego
➜ Język w biznesie angielski/niemiecki
➜ Stosunki międzynarodowe
➜Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
➜ Religioznawstwo
➜ Edukacja filozoficzno-etyczna