WYBIERZ STUDIA PODYPLOMOWE Z OBSZARU, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

ZDROWIE, PIELĘGNIARSTWO

Prawo medyczne

NASZ PROJEKT:PRAWO MEDYCZNE Studia są przeznaczone dla osób wykonujących zawody medyczne,szczególnie lekarze,pielęgniarki,położne,diagności laboratoryjni,fizjoterapeuci,jak również dla osób wykonujących inne zawody,w których znajomość prawa medycznego,praw pacjenta i...

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie...

SP-134 Dietetyka i leczenie kliniczne

SP-134 DIETETYKA I LECZENIE KLINICZNE Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i...

SP-135 Zdrowie publiczne

SP-135 ZDROWIE PUBLICZNE Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w...

Pielęgniarka geriatyczna

PIELĘGNIARKA GERIATYCZNA Pielęgniarka geriatryczna jest to specjalizacja dla osób posiadających już dokumenty niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.Celem studiów jest przygotowanie i wyszkolenie  wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do...