Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Akademia Polonijna w Częstochowie w okresie od 08.01.2018 do 30.09.2020 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Akademii Polonijnej w Częstochowie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego uczelni, oraz utworzenie i utrzymanie monoprofilowego centrum symulacji medycznej. Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do potrzeb i oczekiwań rynku, wzmocni praktyczne przygotowanie przed dyplomowe studentów, oraz przełoży się na wzmocnienie potencjału uczelni.

Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje pielęgniarskie, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności tej grupy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nią usług.

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

 1. przygotowanie programu rozwojowego uczelni, w tym utworzenie i zakup wyposażenia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
 2. przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i administrowania MCSM.
 3. dostosowanie treści nauczania i programów kształcenia oraz realizowanych efektów kształcenia, do przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych.
 4. uczestnictwo studentów w  wewnętrznych i międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych.
 5. przeprowadzenie zajęć dodatkowych i warsztatów interdyscyplinarnych dla studentów.
 6. przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych, podręcznika symulacji oraz aplikacji wspomagającej nauczanie.
 7. przygotowanie i wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów.
 8. rozpoczęcie kształcenia obowiązkowego z wykorzystaniem metod symulacyjnych.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 163 osoby, w tym 144 studentów/ek (130 kobiet i 14 mężczyzn)  kształcących się na kierunku pielęgniarstwo oraz 19 pracowników uczelni, w tym:

 • kadra dydaktyczna – 9 osóbp

 • personel zarządzający – 4 osoby

 • kadra dydaktyczna – 9 osóbp

 • personel techniczny – 4 osoby

 • pacjenci standaryzowani – 2 osoby

 

Wartość projektu:  2 210 843,60 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 863 298,98 zł

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki

Drodzy studenci, pracownicy dydaktyczni i naukowi Akadami Polonijnej!

Już teraz mogą Państwo bezpłatnie korzystać z bogatych zbiorów zawartych w Wirtualnej Bibliotece Nauki (WBN)  – nie tylko polskich, ale także światowych – na terenie uczelni. WB, jest programem realizowanym z środków Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wparcie w procesach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce., a także ważna pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. Studenci mogą korzystać z baz na terenie Biblioteczni-Informacyjnego Akademii Polonijnej(dostęp spoza uczelni nie jest możliwy).

Szczegółowy wykaz baz dostępny jest na stronie:

 

Nabór artykułów do następnej publikacji – 2017

Nabór artykułów do następnej publikacji – 2017

Rada redakcyjna periodyku „PNAP – Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” zaprasza Państwa do publikowania swoich naukowych prac.

Periodyk skupia wokół siebie naukowców z różnych kontynentów, czyje naukowe artykuły poruszają problemy o charakterze historyczno-kulturowym, polityczno-prawnym, społeczno-ekonomicznym oraz zagadnienia związane z edukacją i ochroną zdrowia.
Otwarto nabór artykułów do numeru 24 (termin złożenia – 20 września 2017 roku) i numeru 25 (termin złożenia – 20 listopad 2017).
Dzięki przejściu na najnowszą wersję platformy Open Journal Systems (OJS) 3.0.2 zawartość informacyjną PNAP dostosowano do mobilnego systemu operacyjnego Android – www.pnap.ap.edu.pl