Komunikat dotyczący projektu nr POWR.05.05.00-00-0006/18-00 pt. “Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Komunikat dotyczący projektu nr POWR.05.05.00-00-0006/18-00 pt. “Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa e-mail : kancelaria@ap.edu.pl, www.ap.edu.pl Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2021 r., została rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego...
Skip to content